Zoznam príspevkov

Opatrovateľský príspevok

Príspevok na psa

Príspevok na úpravu bytu,domu,garáže

Príspevok na ošatenie

Príspevok na diétnu stravu

Príspevok na zdvíhacie zariadenie

Príspevok na kúpu motorového vozidla

Príspevok na prevádzku vozidla

Príspevok na úpravu vozidla

Príspevok na osobnú asistenciu

Príspevok na zdravotnú pomôcku

Príspevok na opravu pomôcky

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •