Výška invalidného dôchodku

V prípade poklesu schopností vykonávania zárobkovej činnosti je možné získať dávku, ktorá dostala názov invalidný dôchodok. Na to, aby ste splnili nárok na priznanie invalidného dôchodku musíte mať odpracovaný určitý počet rokov. Pokiaľ ide o mladšieho invalida, počet odrobených rokov na získanie invalidného dôchodku je nižší ako v prípade staršieho človeka. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, po koľkých odrobených rokoch máte v prípade invalidity nárok na priznanie invalidného dôchodku:
VEK ŽIADATEĹA :POČET ROKOV POISTENIA
do 20 rokovmenej ako 1 rok
nad 20 do 24 rokovminimálne 1 rok
nad 24 do 28 rokovminimálne 2 roky
nad 28 do 34 rokovminimálne 5 rokov
nad 34 do 40 rokovminimálne 8 rokov
nad 40 do 45 rokovminimálne 10 rokov
nad 45 rokovminimálne 15 rokov

Hraničné hodnoty 40% a 70%

Pri invalidnom dôchodku sú práve hodnoty 40% a 70% krajné hraničné hodnoty na priznanie invalidného dôchodku. Na to, aby človek mohol získať čiastočný invalidný dôchodok musí byť jeho obmedzenie pracovať na viac ako 40%, pokiaľ má obmedzené možnosti vykonávať zárobkovú činnosť na viac ako 70%, ide o plnú invaliditu. V súčasnosti sa tlačí na prehodnotenie % pri rozličných diagnózach, aby to menej záležalo od posudkového lekára a viac od pevných dát jednotlivých chorôb.
RokPriemerný invalidný dôchodokInvalidný do 70%Invalidný nad 70%
2020285 €217 €389 €
2019276 €209 €379 €
2018271 €204 €367 €
2017267 €201 €361 €
2016265 €198 €354 €
2015268 €198 €353 €
2014269 €197 €350 €

Ak sa chcete informovať o zvýšení Vášho dôchodku napíšte nám !

Postup je pritom jednoduchý :

Krok 1 :
Pošlete nám Vaše údaje 25%

Dôležité údaje sú :

rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní invalidity, osobný list dôchodkového poistenia, potvrdenie štúdia na strednej / vysokej škole, potvrdenie o dobách pobytu na úrade práce

Krok 2 :
Vypracujeme Vám analýzu navýšenia dôchodku 50%

Vypracovanie analýzy

Vypracovanie analýzy je úplne zdarma, spravidla trvá do jedného týždňa.

Krok 3 :
Zašleme Vám analýzu, Vy sa rozhodnete akú variantu chcete 75%

Rozhodnutie je na Vás

Zašleme Vám ponuku z viacerými môžnostami ako navýšiť Váš invalidný dôchodok.Na to akú možnosť si vyberiete je na Vás.Následne sa zašle žiadosť na sociálnu poisťovňu o prepočítanie invalidného dôchodku.

Krok 4 :
Čakáte len na rozhodnutie o zvýšení dôchodku 100%

Čakanie na rozhodnutie

Čakacia doba od dátumu podania žiadosti o prepočítanie invalidného dôchodku po doručenie o rozhodnutia o zvýšení sa pohybuje od jedného po štyri mesiace.

Ak by ste mali záujem zvýšiť si svoj invalidný dôchodok, napíšte nám správu a zašlite potrebné údaje.

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *