Výpočet invalidného dôchodku

Výpočet invalidného dôchodku

Výpočet invalidného dôchodku v podstate závisý od 3-4 premenných, podľa toho či máte mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť pod 70 % alebo nad 70%.Rozlišujeme teda či sa jedná o plný alebo len čiastočný invalidný dôchodok.Výpočet invalidného dôchodku v špecifických prípadoch keď jeho nárok vznikol ešte pred obdobím poistenia sme zaradili do samostatných kategórií.

1. Plný invalidný dôchodok

Výška plného invalidného dôchodku (miera poklesu zár.činnosti nad 70% ) sa vypočíta podľa vzorca:

2. Čiastočný invalidný dôchodok

Výška čiastočného invalidného dôchodku (miera poklesu od 40-70%) sa vypočíta podľa vzorca:

3.Plný invalidný dôchodok z mladosti

Výška plného invalidného dôchodku z  mladosti (poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia) sa vypočíta podľa vzorca:

4.Čiasočný invalidný dôchodok z mladosti

Výška čiastočného invalidného dôchodku z  mladosti (poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia) sa vypočíta podľa vzorca:

Výpočet invalidného dôchodku -slovník pojmov:

Osobný mzdový bod za určitý rok vypočítame tak, že hrubý príjem (vymeriavací základ) v tomto roku vydelíme priemernou ročnou mzdou v národnom hospodárstve. Ak bol príjem žiadateľa v určitom roku na úrovni priemernej mzdy, osobný mzdový bod v danom roku bude 1, ak žiadateľ zarábal polovicu priemernej mzdy, osobný mzdový bod bude 0,5.

osobný mzdový bod si môžte vypočítať aj na kalkulačke na stránkach socialnej poistovňe.

 je  priemer osobných mzdových bodov za obdobie, keď bol žiadateľ dôchodkovo poistený

 

je súčet období dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

 je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. Aktuálna dôchodková hodnota je každý rok iná, v roku 2020 je 13,6361 €.

Kalendárny rokAktuálna dôchodková hodnotaKalendárny rokAktuálna dôchodková hodnota
2004183,58 Sk201310,0098 eur
2005195,31 Sk201410,2524 eur
2006214,68 Sk201510,6865 eur
2007232,51 Sk201610,9930 eur
2008249,14 Sk201711,3505 eur
20098,9955 eur201811,9379 eur
20109,2246 eur201912,6657 eur
20119,5756 eur202013,6361 eur
20129,8182 eur2021???

Všeobecné posudkové hľadisko

Výška invalidného dôchodku sa môže zmeniť. Ak sa zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku zhorší, kedykoľvek môže požiadať Sociálnu poisťovňu o opätovné posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

-

Informatívny príklad výšky priemerných invalidných dôchodkov na Slovensku :

RokPriemerný invalidný dôchodokInvalidný do 70%Invalidný nad 70%
2020285 €217 €389 €
2019276 €209 €379 €
2018271 €204 €367 €
2017267 €201 €361 €
2016265 €198 €354 €
2015268 €198 €353 €
2014269 €197 €350 €

Výpočet invalidného dôchodku príklady:

výpočet invalidného dôchodku, pán juraj

Invalidný od roku 2019, miera poklesu 45%.

ODP – 41,2054 roka

Priemer osobných mzdovych bodov –  0,9222 .

ADH na rok 2019 je 12,6657 eur.

Suma invalidného dôchodku je teda :

0,922 x 41,21 x 12,6657 x 45 % = 216,58  

výpočet invalidného dôchodku, pani Marcela

Invalidná od roku 2019, miera poklesu nad 70%.

Ob. dôch.poistenia – 32,1797 roka

Priemer osobných mzdovych bodov –  0,600 .

ADH na rok 2019 je 12,6657 eur.

Suma invalidného dôchodku je teda :

0,600 x 32,1797 x 12,6657 = 244,54

Marcela P.

-

dôchodok 244€

výpočet invalidného dôchodku, slečna Jana

Invalidná od roku 2019, miera poklesu 50%.

ODP – 38,3561 roka

Priemer osobných mzdovych bodov – 0 študent teda 0,67 (konštanta) 

ADH na rok 2019 je 12,6657 eur.

Suma invalidného dôchodku je teda :

0,67 x 41,095 x 12,67 x 50% = 162,74

výpočet invalidného dôchodku, student marek

Invalidný od roku 2019, miera poklesu nad 70%.

ODP – 41,095 roka

Priemer osobných mzdovych bodov – 0 študent teda 0,67 (konštanta) 

ADH na rok 2019 je 12,6657 eur.

Suma invalidného dôchodku je teda :

0,67 x 41,095 x 12,6657 = 348,73 

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •