Príspevky na mobilitu pre držiteľov ZŤP

choroby-pohyboveho-ustrojenstva-choroby-pohybovej-sustavy-invalidny-dochodok.sk

Tento článok sa len venuje výhodám a príspevkom pre osoby z preukazom ZŤP.Pre informácie ako si vybaviť peukaz ZŤP sa venujeme v inom článku.

Zákon č. 447/2008 Z. z. umožňuje zmierniť sociálne následky ZŤP formou desiatich jednorázových a štyroch opakovaných peňažných príspevkov.

 

1. Jednorázový príspevok na auto

 

Peňažný príspevok  na kúpu motorového vozidla zákonodarca ustanovil v  § 34 v dvadsiatich piatich odsekoch.Na začiatok musíme zdôrazniť, že žiadateľ musí byť jednoznačne odkázany na prepravu osobným automobilom.

Ďaľšie podmienky :

 • predložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dvakrát týždenne dochádzať,
 • predložiť doklad o cene osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o kúpe osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme,
 • kúpiť vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku,
 • vek do 65 rokov,
 • príjem nepresahuje päťnásobok životného minima, čo je 1051 €,
 • vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov,
 • osoba so ZŤP bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára.

Maximálna výška príspevku je  6 638,79 € (manuálna prevodovka) a 8 298,48 € (automatická prevodovka) Zápis do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte je oslobodený od poplatku.V prípade havárie s totálnou škodou alebo v prípade odcudzenia vozidla sa príspevok nevracia.

 Žiadateľ je povinný príspevok vrátiť ak :

 • nevyužíva vozidlo na svoju individuálnu prepravu,
 • nenastúpi do zamestnania alebo nezačne navštevovať školské zariadenie. Ak už do zamestnania alebo školy nastúpi, neskoršie prepustenie zo zamestnania alebo ukončenie školskej dochádzky nie je dôvodom na vrátenie príspevku,
 • vozidlo predá alebo daruje.

Žiadateľ môže požiadať  o príspevok raz za 7 rokov. Na opakovaný príspevok však  musíte predložiť hodnoverný dôvod

 

2.Jednorázový príspevok na úpravu motorového vozidla

 

 

Peňažný príspevok  na úpravu motorového vozidla zákonodarca ustanovil v  § 35.Na začiatok musíme zdôrazniť, že žiadateľ musí byť jednoznačne odkázany na prepravu osobným automobilom.

Ďaľšie podmienky:

 • Príjem osoby so ZŤP nepresahuje päťnásobok životného minima, čo je 1051 €,
 • Vozidlo nesmie byť staršie ako päť rokov,
 • Ťažko zdravotne postihnutý je vlastníkom vozidla,
 • Úprava vozidla umožní osobe so ZŤP viesť vozidlo alebo ho využívať na svoju prepravu. Môže ísť aj o vozidlo, na kúpu ktorého bol poskytnutý príspevok.
 • Žiadateľ musí predložiť doklad o cene úpravy osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme.

Maximálna výška príspevku je 6 638,79 €.

Cena úpravy
Výška príspevku
do 331,94 €90 % pri príjme do trojnásobku životného minima
70 % pri príjme do štvornásobku životného minima
50 % pri príjme do päťnásobku životného minima
do 1 659,70 € 95 % pri príjme do dvojnásobku životného minima
85 % pri príjme do trojnásobku životného minima
75 % pri príjme do štvornásobku životného minima
65 % pri príjme do päťnásobku životného minima
nad 1 659,70 €95 % pri príjme do dvojnásobku životného minima
90 % pri príjme do trojnásobku životného minima
80 % pri príjme do štvornásobku životného minima
70 % pri príjme do päťnásobku životného minima

 

 

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *