Príspevok na psa

príspevok na výcvik psa pre zťp

Príspevok na psa

Peňažny príspevok na psa  ( peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom ), kompenzuje zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom ako sú v prvom rade výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť . Ide o príspevok v kategórií príspevkov na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Výška príspevku je

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Výška príspevku je 22,27 % zo sumy životného minima.

-

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

Žiadosť o príspevok na psa :

Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa sa podáva  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a to :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť

Všeobecné posudkové hľadisko

Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Schválenie príspevku :

Výplata príspevku:

Peňažný príspevok a jeho výplata vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na krmivo sa vypláca v eurách,a to: v hotovosti na účet na účet opatrovníka poštovým poukazom

Žiadosť o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •