Príspevok na benzín / naftu

príspevok na benzín

Príspevok na benzín / naftu

Peňažný príspevok na benzín / naftu ( peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby)

Výška príspevku :

0
Všeobecné posudkové hľadisko

Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu .

-

Podmienky nároku: 

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

Žiadosť  o príspevok na benzín / naftu

Žiadosť  o príspevok je možné podať :

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. 

Prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Všeobecné posudkové hľadisko

 Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

-

Schválenie príspevku :

Výplata príspevku :

Peňažný príspevok sa vypláca po schválení  príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Príspevok na pohonné hmoty sa vypláca v eurách : v hotovosti poštovou poukážkou na účet

Žiadosť o príspevok na benzín/naftu :

pdf-subor-invalidny-dochodok.sk

Zdielaj !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •