Kožné choroby

kozne-choroby-koza-podkozne-vazivo-invalidny-dochodok.sk

Kožné choroby a choroby podkožného väziva

Kožné choroby môžu byť samostatnou skupinou ochorenia , ale i dôsledkom iných vnútorných ochorení, ktoré sa prejavia na povrchu tela. Koža je náš najväčší orgán, ktorý dýcha, chráni a je bariérou proti vonkajším ohrozeniam organizmu.

Keďže je koža naším povrchovým obalom a vlastne aj najväčším orgánom, ktorý je vystavený vonkajším vplyvom, je aj najzraniteľnejšia. Postihnutie či zranenie kože nevedie bezprostredne k ohrozeniu života, ale môžu organizmus výrazne oslabiť a spôsobiť psychické problémy.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú kožné choroby ?

Kožné choroby sa z hľadiska príčin vzniku delia na  dve časti:

Vonkajšie príčiny kožných chorôb:

Vnútorné príčiny kožných chorôb:

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

L00 - L99 Choroby kože a podkožného tkaniva

 • L00 - L08 Infekcie kože a podkožného tkaniva
 • L10 - L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy
 • L20 - L30 Dermatitídy a ekzémy
 • L40 - L45 Papuloskvamózne choroby
 • L50 - L54 Žihľavka a erytém
 • L55 - L59 Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva
 • L60 - L75 Choroby kožných adnexov
 • L80 - L99 Iné choroby kože a podkožného tkaniva

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

Kožné choroby

Všeobecné posudkové hľadisko :

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa lokalizácie procesu, vplyvu na celkový stav organizmu, prítomnosť sprievodných príznakov, pohotovosti na recidívy, prípadne na prechod do chronicity. Prihliada sa na sprievodné orgánové alebo systémové zmeny, infekčné komplikácie, vplyv na obmedzenie pohybu a pod.

 

POLOŽKA
Choroby kože a podkožného väziva

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Infekcie kože a podkožného väziva (chronické pyodermie)
a) ohraničené procesy alebo mierne rozšírené do okolia
10 – 15
b) výrazné prejavy s vplyvom na celkový stav organizmu30 – 40
c) rozsiahle, dlhodobé aktívne formy odolávajúce liečbe so
znížením celkovej výkonnosti organizmu
50 – 60
d) formy s nepriaznivým priebehom (septické stavy)70 – 80
2.Pľuzgierové – kožné ochorenia (pemfigus, pemfigoid)
a) ohraničené procesy alebo mierne rozšírené do okolia10 – 15
b) výrazné prejavy s vplyvom na celý organizmus30 – 40
c) rozsiahle, dlhodobé aktívne formy odolávajúce liečbe s podstatným znížením výkonnosti organizmu50 – 60
d) formy s nepriaznivým priebehom (septické stavy)70 – 80
3.Dermatitis, ekzém a erytrodermia
a) ohraničené prejavy (predilekčné miesta), stabilizované formy, zriedkavé exacerbácie5 – 15
b) výrazné prejavy s častými exacerbáciami alebo generalizované stabilizované formy25 – 35
c) rozsiahle, dlhodobo aktívne formy odolávajúce liečbe so zníženou výkonnosťou organizmu50 – 60
d) formy trvalo aktívne, s nepriaznivým priebehom70
4.Papuloskvamózne ochorenie (psoriáza, parapsoriáza,lichen)
a) ohraničené formy, intenzita procesu malá, zriedkavé exacerbácie alebo formy rozšírené, stabilizované, s dlhodobými remisiami5- 15
b) výrazné prejavy, časté exacerbácie alebo generalizované formy s dlhodobými remisiami25 – 35
c) rozsiahle, dlhodobo aktívne formy odolávajúce liečbe s podstatným znížením výkonnosti organizmu40 – 60
d) formy s nepriaznivým priebehom alebo so závažným aktívnym kľbovým postihnutím
70
5.Urtikária a erytém
a) urtikárie často recidivujúce5
b) angioedém, často recidivujúci, bez trvalých somatických následkov
5
c) angioedém trvalého charakteru, so závažnými reziduálnymi následkami, obmedzujúcimi celkovú výkonnosť organizmu (pretrvávajúce lymfedémy, poruchy
trofiky s postihnutím pohyblivosti kľbov)
25 – 40
6.Ochorenia kože a podkožného väziva spojené so žiarením (chronické expozície, choroby z mechanických, termických, fyzikálnych vplyvov, choroby z radiácie)
a) ohraničené procesy, mierne rozšírené, stabilizované formy, zriedkavé exacerbácie15
b) výrazné prejavy na exponovaných častiach tela alebo generalizované stabilizované formy, zriedkavé exacerbácie25 – 35
c) generalizované prejavy alebo formy s nepriaznivým priebehom a nepriaznivou lokalizáciou40 – 60
d) formy s nepriaznivým priebehom (napr. nekrotické zmeny)70
7.Choroby kožných adnex (ochorenie nechtov, alopécia, acne rosacea a pod.)
7.1.Postihnutie všetkých nechtov, s porušením nechtových platničiek10 – 20
7.2.Alopécia bez ohľadu na etiológiu10 – 20
7.3.Acne vulgaris ťažkého stupňa10 – 20
7.4.Acne conglobata s celkovým vplyvom na organizmus (febrilné stavy, artralgie, tvorba fistúl, obmedzenie pohyblivosti)40 – 60
8.Iné choroby kože a podkožného väziva (vitiligo, poruchy pigmentácie)5
9.Zhubné nádory kože
a) po odstránení melanómu v štádiu Ia (T1 N0 M0)20 – 30
b) po odstránení zhubných nádorov v štádiách (T1-2 N0-2 M0)50 – 60
c) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby70 – 80
d) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
e) neliečiteľné formy90

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •