Infekčné a parazitálne choroby

infekcne-a-parazitalne-ochorenie-invalidny-dochodok.sk

Infekčné a parazitálne choroby

Infekčné a parazitálne choroby predstavujú v populácií  závažný zdravotnícky, sociálny a ekonomický problém.Zo všetkých kategórií predstavujú najmenej častú príčinu vzniku invalidity, z podielom iba 0,3% zo všetkych osôb, ktorým bola uznaná invalidita.

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Čo sú infekčné a parazitálne choroby ?

Infekčné choroby sprevádzajú človeka počas celého jeho fylogenetického aj ontogenetického vývoja. V dejinách ľudstva sa vždy zjavovali ochorenia, nezriedka s vysokou úmrtnosťou, ktoré boli pre určitú oblasť a určité spoločenstvo nové a ktoré sa často vyskytovali v epidémiách.Zahŕňajú choroby, ktoré sa všeobecne pokladajú za chytľavé, nákazlivé alebo prenosné.

Medzi najčastejšie infekčné a parazitálne  ochorenia patria :

Alimentárne toxoinfekcie sú napríklad : botulizmus stafylokoková Enterotoxikóza Klostrídiová toxoinfekcia

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

A00 - B99 Infekčné a parazitové choroby

 • A00 - A09 Črevné infekčné choroby
 • A15 - A19 Tuberkulóza
 • A20 - A28 Bakteriálne zoonózy
 • A30 - A49 Iné bakteriálne choroby
 • A50 - A64 Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania
 • A65 - A69 Iné spirochétové choroby
 • A70 - A74 Iné choroby vyvolané chlamýdiami
 • A75 - A79 Riketsiózy
 • A80 - A89 Vírusové infekcie centrálneho nervového systému
 • A90 - A99 Vírusové horúčky a vírusové hemoragické horúčky prenášané článkonožcami
 • B00 - B09 Vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice
 • B15 - B19 Vírusová hepatitída
 • B20 - B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
 • B25 - B34 Iné vírusové choroby
 • B35 - B49 Mykózy
 • B50 - B64 Protozoárne choroby
 • B65 - B83 Helmintózy
 • B85 - B89 Zavšivenie - pedikulóza, svrab - akarióza a iné zamorenie
 • B90 - B94 Neskoré následky infekčných a parazitárnych chorôb
 • B95 - B97 Bakteriálne, vírusové a iné infekčné agensy
 • B99 Iné infekčné choroby

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

Infekčné a parazitálne choroby

Všeobecné posudkové hľadisko

Ak infekčná choroba vyvolá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, určí sa miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa prevažujúceho funkčného postihnutia orgánu.

POLOŽKA
INFEKČNÉ a PARAZITÁRNE CHOROBY

DRUH ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA
MIERA POKLESU SCHOPNOSTI
ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI
1.Vírusové infekcie a bakteriálne choroby, zoonózy, protozoálne choroby, ricketsiózy, helmintózy, mykózy, lues a ich následky
a) ľahké formy s funkčným obmedzením ľahkého stupňa, so zníženou výkonnosťou organizmu20-30
b) Stredne ťažké formy s postihnutím funkcie niektorých orgánov, systémov alebo formy chronické, pomaly progredujúce s podstaným obmedzením celkvej výkonnosti organizmu40-50
c) Ťažká forma s postihnutím funkcie orgánov a systémov s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu60-75
Posudkové hľadisko:
Ak infekčná choroba vyvolá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, určí sa miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa prevažujúceho funkčného postihnutia orgánu (systému) a vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu.
2.Ochorenia vírusom získanej ľudskej imunodeficiencie (HIV)
2.1AIDS s ťažšími alebo občasnými klinickými príznakmi, so značným obmedzením celkovej výkonnosti organizmu20 – 30
2.2AIDS, úplne rozvinutý, s orgánovými komplikáciami a zlyhávaním imunity70 – 80
Posudkové hľadisko:
HIV pozitivita bez klinickej symptomatológie nepredpokladá pokles schopnosti sústavnej zárobkovej činnosti. Sprievodné duševné prejavy sa posúdia psychologickým a psychiatrickým vyšetrením.
3.Tuberkulóza a iné mykobakteriózy
3.1.Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva
a) počas aktívneho štádia ochorenia s funkčným stredného až ťažkého stupňa alebo s komplikáciami50 – 75
b) počas aktívneho štádia ochorenia, bez obmedzenia pľúcnych funkcií a výkonnosti organizmu20 – 30
c) tuberkulóza v inaktívnom štádiu, bez poruchy dýchacích funkcií10
3.2.Tuberkulóza iných orgánov a systémov
a) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami (tuberkulózne spondylodiscitídy)50 – 70
b) počas aktivity ochorenia, bez funkèného obmedzenia20 – 30
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity ochorenia, obmedzenia pľúcnych funkcií a celkového stavu organizmu.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •