Endokrinné choroby

endokrinne-choroby-poruchy-vyzivy-a-premeny-latok-invalidny-dochodok.sk

Endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok

Endokrinné choroby sa u nás dostávajú do povedomia hlavne v súvislosti z cukrovkou, ktorá tvorí najväčšie percento luďí poberajúcich invalidný dôchodok s endokrinným ochorením.Sú to osoby poväčšine uznané čiastočne invalidnými(miera poklesu zárobkovej činnosti do 70%).

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Aké sú endokrinné choroby ?

Endokrinná sústava alebo endokrinný systém je sústava endokrinných žliaz – žliaz s vnútorným vylučovaním. Tieto žľazy produkujú biologicky aktívne látky – hormóny, ktoré ovplyvňujú činnosť rôznych orgánov tela a prenášajú informácie vo vnútri tela. Ich úlohou je zabezpečiť v organizme stálosť vnútorného prostredia, tzv. homeostázu. 

Medzi endokrinné žľazy patria :

Medzi najčastejšie endokrinné ochorenia patrí :

Ochorenia štítnej žlazy sú napríklad : Rakovina štítnej žľazy Hypertyreóza Hypotyreóza

Ochorenia hypofýzy sú napríklad : Adenom hypofýzy Cushingov syndróm

Ochorenia kôry nadobličiek sú napríklad : Addisonova choroba Connov syndróm

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

E00 - E90 Endokrinné, nutričné a metebolické ch.

 • E00 - E07 Choroby šťítnej žľazy
 • E10 - E14 Diabetes mellitus
 • E15 - E16 Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúd. žľazy
 • E20 - E35 Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním
 • E40 - E46 Choroby z podvýživy
 • E50 - E64 Iné nedostatky vo výžive
 • E65 - E68 Obezita a iná nadmerná výživa
 • E70 - E90 Metabolické poruchy

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

Endokrinné choroby

Všeobecné posudkové zásady

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pri poruchách látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou závisí od dôsledkov týchto porúch. Odchýlky od normy v laboratórnych hodnotách nepodmieňujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.

POLOŽKA
ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Cukrovka
a) kompenzovateľná diétou alebo diétou a perorálnymi antidiabetikami, bez komplikácií10 – 20
b) kompenzovateľná,bez komplkácií s ohľadom na pracovné zaradenie30-40
c) ťažko kompenzovateľná, s opakovanými stavmi kolísania hodnôt glykémie a diabetickými komplikáciami (chronické komplikácie cukrovky, angiopatia, neuropatia, diabetická noha)50 – 75
2.Dna10 – 20
Posudkové hľadisko:
Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevavujúcich komplikácií z postihnutia kĺbov a orgánov.
3.Poruchy metabolizmu tukov5 – 10
Posudkové hľadisko:
Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich komplikácii z postihnutia orgánov alebo systémov.
4.Alimentárna obezita
a) ťažká nadváha – so závažným poklesom výkonnosti organizmu, neovplyvniteľná liečbou a diétou (BMI nad 40)25-35
b) ťažká nadváha s komplikáciami (ventilačnou poruchou a s postihnutím kardiovaskulárneho systému)60 – 70
Posudkové hľadisko:
Obezita nepodmieňuje pokles schopnosti zárobkovej činnosti.Následky a sprievodné postihnutia najmä srdcocievneho, pľúcneho systému alebo podporného a pohybového aparátu môžu byť príčinou poklesu schopnosti zárobkovej činnosti. Hodnotí sa index telesnej hmotnosti (BMI).
5.Fenylketonúria
a) ľahká forma (bez prejavov poškodenia mozgu)20 – 30
b) ťažká forma (s prejavmi poškodenia mozgu)50 – 70
Posudkové hľadisko:
Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich komplikácií z postihnutia orgánov a systémov.
6.Cystická fibróza (mukoviscidóza) s multiorgánovým postihnutím
a) ľahký stupeň (recidivujúce bronchitídy, sinusitídy, bez ventilačnej poruchy alebo porucha ventilácie ľahkého stupňa pankreatická suficiencia bez hepatopatie)20 – 35
b) stredný stupeň (chronické zápalové zmeny pľúcneho parenchýmu – pozitívny nález na CT pľúc, chronická sinusititída, nazálna polypóza, ľahká alebo stredne ťažká ventilačná porucha, klinické prejavy pankreatickej insuficiencie pred substitučnou liečbou, hepatopatia)45 – 60
c) ťažký stupeň (chronické zápalové zmeny pľúcneho parenchýmu – CT nález difúznych bronchiektázii a príp. hyperinflácie pľúc, stredne ťažká až ťažká ventilačná porucha pred štandardnou liečbou, chronická sinusititída prípadne aj nazálna polypóza, klinické prejavy pankreatickej insuficiencie pred substituènou liečbou, hepatopatia, progresia ochorenia napriek stálej komplexnej intenzívnej liečbe s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu)75 – 80
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti sústavnej zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity procesu a výsledných porúch funkcie postihnutých orgánov.
7.Postihnutia hypofýzy
7.1.Hypopituitarizmus dospelých (insuficiencia predného laloka hypofýzy, Simmondsova kachexia, Sheehanov syndróm, posthypofyzektomický syndróm)
a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu , pri dobrej hormonálnej substitúcií10 – 20
b) s ťažkým obmedzením výkonnosti organizmu pri substitučnej hormonálnej liečbe50 – 80
7.2.Hypofyzárny nanizmus (telesná výška nedosahuje 120 cm)45
7.3Akromegália
a) s ľahkým obmedzením výkonnosti organizmu5 – 10
b) s komplikáciami (artropatia, postihnutie srdca, adynamia)40 – 50
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa adynamie a prítomných orgánových komplikácií.
7.4.Gigantizmus
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa zníženej svalovej sily.
7.5.Diabetes insipidus kompenzovaný substitučnou liečbou, ak príčinou choroby nie je nádorové ochorenie10 – 20
7.6.Nádory hypofýzy
a) počas chirurgickej a onkologickej liečby80
b) neliečiteľné formy90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)so závažnejšími komplikáciami30 – 55
Posudkové hľadisko:
Posudzuje sa typ nádoru, neurologická symptomatológia, vplyv na psychiku, zmyslové funkcie a hormonálnu aktivitu.
8.Hypotalamické syndrómy s endokrinnou manifestáciou
a) v kompenzovanom stave10 – 20
b) pri rozvinutých komplikáciách, pri podstatnom obmedzení výkonnosti organizmu30 – 60
Posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa druhu poruchy s ohľadom na prítomné komplikácie (poruchy prijímania potravy a tekutín, obezitu, vegetatívne poruchy, galaktoreu a pod.).
9.Poruchy funkcie štítnej žľazy
9.1.Hyperfunkcia štítnej žľazy
a) ľahkého stupňa, kompenzovaná liečbou (prevažne vegetatívne poruchy)5 – 10
b) stredného stupňa, s pretrvávajúcimi orgánovými a psychickými zmenami30 – 50
c) ťažkého stupňa, chudnutie, tyreotoxické poškodenie srdca, závažné očné postihnutia, psychické zmeny vyžadujúce odbornú psychiatrickú liečbu60 – 70
9.2.Hypofunkcia štítnej žľazy
a) dlhodobo kompenzovaná substitúciou (stavy po operáciách štítnej žľazy s miernymi poruchami)5 – 10
b) nedostatočne kompenzovaná substitučnou liečbou, s prítomnými komplikáciami a s obmedzením výkonnosti organizmu25 – 35
9.3.Zhubný nádor štítnej žľazy
a) počas onkologickej liečby70 – 80
b) neliečiteľné formy90
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 40
10.Poruchy funkcie nadobličiek
10.1.Chronická insuficiencia kôry nadobličiek
a) ľahká forma (rýchla unaviteľnosť organizmu, ortostatické poruchy, bez významnejšieho obmedzenia výkonnosti organizmu)10 – 20
b) stredne ťažká forma (podstatné zníženie výkonnosti organizmu a nedostatočná reakcia na záťaž pri trvalej substitučnej liečbe)30 – 40
c) ťažká forma (adynamia, poruchy elektrolytového, vodného metabolizmu, metabolizmu cukrov, so stratou hmotnosti, ťažkými žalúdočnými a črevnými prejavmi, málo účinná substitučná liečba)60 – 70
10.2.Hyperfunkcia kôry nadobličiek
a) Cushingov syndróm (vysoký krvný tlak cukrovka, srdcová nedostatočnosť, osteoporóza, myopatia, psychotické prejavy)60 – 80
b) Connov syndróm (neovplyvniteľný vysoký krvný tlak, hypokaliémia, závažné poruchy srdcového rytmu, myopatia). Adrenogenitálny syndróm (vysoký krvný tlak, maskulinizácia, hypokaliémia)60 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu s prihliadnutím na funkčné zmeny20 – 30
Posudkové hľadisko:
Cushingov syndróm (iatrogénny) sa na účely určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti z posudkového hľadiska nehodnotí. Percentuálna miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa prevažujúcich symptómov z poškodenia orgánov alebo systémov (hypertenzia, insuficiencia srdca, diabetes mellitus, osteoporóza, psychické zmeny, svalová slabosť).
10.3.Hyperfunkcia drene nadobličiek
a) pri závažných prejavoch (paroxyzmálne alebo trvalé zvýšenie krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu, psychické zmeny, strata hmotnosti, počas chirurgickej liečby, v prípadoch neúspešnej farmakologickej liečby)60 – 80
b) po stabilizácii zdravotného stavu (s prihliadnutím na funkčné zmeny a pretrvávajúce symptómy)20 – 30

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •