Choroby pohlavných orgánov

ochorenia-pohlavnej-sustavy-invalidny-dochodok.sk

Choroby pohlavných orgánov

Choroby pohlavných orgánov často vznikaju v dôsledku zápalov či nádorov, pričom nádory sú druhou najčastejšou príčinou poberania invalidného dôchodku, a tie sa podieľajú celými 17% so všetkých ich poberateľov. 

Počet invalidov zo všetkých priznaných invalidít:

0 %

Do tohto čísla niesú zarátane nádorové ochorenia, ktoré zo všetkých diagnóz tvoria až

16,50%

Čo sú choroby pohlavných orgánov ?

Súhra oslabeného imunitného systému a rizikových faktorov je podnetom k vzniku nádorového ochorenia. Na základe správania nádoru rozlišujeme nádor zhubný a nezhubný, medzi ktorými je rozdiel v ich zdravotnom nebezpečenstve. Nezhubný nádor tlačí na okolité orgány, avšak oproti zhubnému nádoru nemetastázujú a nedochádza k prerastaniu. Charakteristiku a správanie zhubných a nezhubných nádorov však nemožno priamo predpovedať, pretože nie je známa presná hranica medzi zhubným a nezhubným nádorom.

Najčastejšie nezhubné nádory pohlavnej sústavy sú: myómy zo svalových buniek maternice cysty vaječníkov

Najčastejšie zhubné nádory pohlavnej sústavy sú: nádor penisu nádor semenníka nádor prsníka

Ochorenia pohlavnej sústavy delíme na :

Pod choroby mužských orgánov patrí : Ochorenia prostaty Ochorenia semenníkov, nadsemenníkov a semenovodov Choroby penisu

Pod choroby ženských orgánov patrí : Ochorenia pošvy a vonkajších genitálií Ochorenia vaječníkov a vajíčkovodov Choroby prsníkov Ochorenia maternice

Podkategórie a označenie v MKCH-10 :

N40 - N99 Choroby pohlavnej sústavy

 • N40 - N51 Choroby mužských pohlavných orgánov
 • N60 - N64 Choroby prsníkov
 • N70 - N77 Zápalové choroby ženských panvových orgánov
 • N80 - N98 Nezápalové choroby ženských pohlavných orgánov
 • N99 Iné choroby močovopohlavných orgánov

Stanovenie miery poklesu zárobkovej činnosti

1.Ochorenia mužskej pohlavnej sústavy

POLOŽKA
Choroby mužských pohlavných orgánov

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Choroby mužských pohlavných orgánov, dlhotrvajúce zápalové procesy spojené s poruchami močenia10 – 20
2.Zhubný nádor penisu
a) po odstránení v ranom štádiu (T1-2 N0 M0)30 – 40
b) po odstránení v neskorých štádiách, počas onkologickej liečby70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
d) neliečiteľné formy90
3.Zhubný nádor semenníka
a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného zhubného teratómu bez postihnutia uzlín (T1-3 N0 M0)30 – 40
b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
d) neliečiteľné formy90
4.Chronické zápaly prostaty a adenómy prostaty s trvalými poruchami močenia a stavy po operáciách10 – 20
5.Zhubný nádor prostaty
a) po odstránení vo včasnom štádiu (T1-2 N0 M0)30 – 40
b) počas uroonkologickej liečby pokročilého štádia70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
d) neliečiteľné formy90

2.Ochorenia ženskej pohlavnej sústavy

POLOŽKA
Choroby ženských pohlavných orgánov

Druh zdravotného postihnutia
Miera poklesu schopnosti
zárobkovej činnosti
1.Choroby prsníka (zápalové ochorenia, benígne nádory, kozmetické záležitosti)10
Posudkové hľadisko:
Pri posudzovaní miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa prihliada na prípadné obmedzenie funkcie v ramennom kĺbe ako následok operácie (napr. lymfedém, defekty svalov)
2.Zhubný nádor prsníka
a) po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0) alebo po parciálnej resekcii30 – 40
b) po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0)50 – 70
c) po odstránení v pokročilých štádiách – po odstránení prsníka s exenteráciou axily, počas onkologickej liečby75 – 80
d) neliečiteľné formy90
e) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
3.Stav po odstránení maternice pre nezhubný nádor, endometriózu a pod.10
4.Zhubný nádor maternice (výnimka: carcinoma in situ)
a) po odstránení nádoru tela alebo krčka maternice vo FIGO-štádiu Ia a Ib (T1NX M0)30 – 40
b) po odstránení nádoru vo FIGO-štádiu II (T2 NX M0)50 – 70
c) po odstránení nádoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby75 – 80
d) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
e) neliečiteľné formy90
5.Strata vaječníkov pre zápalové ochorenia, nezhubný nádor10
6.Zhubný nádor vaječníka
a) po odstránení vo FIGO-štádiu Ia a Ib (T1 NX M0)30 – 40
b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej
liečby
70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch
rokoch)
30 – 50
d) neliečiteľné formy90
7.Chronický alebo často sa opakujúci zápal vaječníkov, závesového aparátu maternice alebo maternice
a) ľahkého stupňa5
b) stredného stupňa10
c) ťažkého stupňa, recidivujúce akútne výtoky viackrát do roka, s rozsiahlym palpačným nálezom, nutnosťou opakovanej ATB terapie, s recidivujúcou močovou
infekciou, poruchami močenia
15
8.Endometrióza ťažkého stupňa20
9.Pokles steny pošvy, prolaps pošvy alebo maternice
a) bez inkontinencie alebo sostresovou inkontinenciou I. stupňa10
b) s občasnou inkontinenciou moču30 – 40
c) s úplnou inkontinenciou moču, s prihliadnutím na
etiológiu a možnosť riešenia permanentným katétrom
70 – 80
10.Stav po plastickej operácii svalov panvového dna
a) s dobrým operačným efektom10
b) s funkčným oslabením svalov panvového dna s obmedzením výkonnosti organizmu, bez inkontinencie moču20 – 35
11.Craurosis vulvae so sekundárnymi zmenami, vredmi, ekzémami, jazvami20 – 25
12.Zhubný nádor pošvy (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení vo FIGO-štádiu I (T1 N0 M0)30 – 40
b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
d) neliečiteľné formy90
13.Zhubný nádor vonkajších rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ)
a) po odstránení vo FIGO-štádiu I a II (T1-2 N0 M0)30 – 40
b) po odstránení v pokročilých štádiách, počas onkologickej liečby70 – 80
c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch)30 – 50
d) neliečiteľné formy90

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Ak máte mať priznaný invalidný dôchodok Váš zdravotný stav musí byť dlhodobo nepriaznivý.Zo zákona je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav definovaný ako taký zdravotný
stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov
lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Ďaľšie podmienky, ktoré treba splniť pri nároku na invalidný dôchodok sa dozviete tu:

Nárok na invalidný dôchodok

Zdielaj !
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •